Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thêm 11 dự án được nhận hỗ trợ khuyến công cấp huyện

UBND huyện Vĩnh Linh vừa ban hành quyết định phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ khuyến công cấp huyện năm 2023 cho 11 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn với tổng kinh phí 295 triệu đồng.

Tùy vào quy mô sản xuất và từng lĩnh vực dự án, mỗi cơ sở được nhận hỗ trợ tối thiểu 12 triệu đồng và tối đa 35 triệu đồng. Nội dung hỗ trợ tập trung vào việc ứng dụng máy móc, trang thiết bị tiên tiến trong sản xuất, thiết kế in ấn bao bì nhãn mác cho sản phẩm.

Được biết từ năm 2017 đến nay, đã có 64 dự án khác của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đã được nhận hỗ trợ khuyến công cấp huyện. Thông qua nguồn vốn được hỗ trợ sẽ khuyến khích thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan