Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh

Ngày 1/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chi cục Thuế Vĩnh Linh- Gio Linh; UBND các xã, thị trấn triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Bản đồ số hộ kinh doanh là nơi hiển thị vị trí các hộ kinh doanh với các thông tin công khai, như: Mã số thuế, họ tên, bảng hiệu, tên đường, ngành nghề kinh doanh, tình hình sử dụng hóa đơn, doanh thu, mức thuế và thời gian nộp thuế.

Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh sẽ hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống bỏ sót hộ kinh doanh, chống thất thu NSNN. Đồng thời chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế.

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các đơn vị liên quan và các địa phương phối hợp rà soát, xác thực thông tin, số liệu để làm cơ sở xây dựng Bản đồ số hộ kinh doanh nhằm đảm bảo đưa tất cả hộ kinh doanh vào diện quản lý thuế và thực hiện công bằng trong việc xác định nghĩa vụ thuế giữa các hộ kinh doanh trên địa bàn.

PV

Bài viết liên quan