Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị"

Ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho thôn Tân An, xã Vĩnh Giang và xã Hướng Hiệp tại Hội thảo chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị năm 2023 diễn ra vào ngày 5/10/2023.

Theo đó xác định chủ đề của năm 2023 là “Năm dữ liệu số quốc gia”, tiếp tục phát huy tinh thần hưởng ứng Ngày Chuyển đối số quốc gia hằng năm và chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhủ nước phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các hoạt động chính bao gồm: phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; xây dựng và phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; phát động và tổ chức Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số; tìm kiếm và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số quốc gia; tổ chức các cuộc thi, hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số; tổ chức Triển lãm về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo- AI.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm tại địa phương trong thời gian từ ngày 15/9- 10/10/2023 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2023, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và điều kiện thực tế của từng địa phương.

BBT

Bài viết liên quan