Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thực hiện hiệu quả đợt cao điểm cấp thẻ CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 514/KH-CAT-PC06, ngày 28/4/2023 của Công an tỉnh Quảng Trị về mở đợt cao điểm cấp thẻ CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân, trong đợt cao điểm ra quân này, huyện Vĩnh Linh đã “về đích” thứ 3 toàn tỉnh, góp phần triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Ngay sau khi có kế hoạch về mở đợt cao điểm cấp thẻ CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân, Tổ Công tác Đề án 06 huyện Vĩnh Linh đã kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 711/UBND-VP ngày 10/5/2023, chỉ đạo Công an huyện ban hành Kế hoạch số 913/KH-CAH-QLHC ngày 4/5/2023 về mở đợt cao điểm hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Mục tiêu thu nhận hồ sơ CCCD, cấp tài khoản định danh điện tử cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân đủ điều kiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn toàn huyện, hoàn thành trước ngày 20/6/2023.

Theo đó Công an huyện cùng các đoàn thể tập trung ra quân tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu rõ, nhận thức đầy đủ về lợi ích của thẻ CCCD và định danh điện tử; hướng dẫn công dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử. Đồng thời tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử... Đặc biệt, Đoàn Thanh niên huyện Vĩnh Linh hưởng ứng tháng thanh niên chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số”, kết hợp Công an huyện tham gia sôi nổi các hoạt động tiên phong, xung kích trong công tác truyền thông, vận động người dân làm CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử VneID. Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn thành lập đội hình tình nguyện huy động từ 15 - 20 đoàn viên/1 đơn vị cùng với lực lượng chức năng có mặt tại từng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố vào buổi tối để hỗ trợ người dân với chỉ tiêu 1+3.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đi làm ăn xa trở về quê nghỉ lễ dịp 30/4, 1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương, Công an huyện Vĩnh Linh đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD và thu nhận, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử tất cả các ngày lễ, kể cả thứ 7, chủ nhật. Bên cạnh đó, tiến hành thu nhận CCCD, tài khoản định danh điện tử lưu động, trực tiếp đến các hộ gia đình có công dân là người già, người bị bệnh không có khả năng đến địa điểm thu nhận CCCD. Tích cực liên hệ, tuyên truyền cho người dân trong độ tuổi cấp CCCD không có mặt tại địa phương mà có địa chỉ cụ thể, rõ ràng để vận động người dân đến cơ quan công an nơi mình tạm trú thu nhận hồ sơ CCCD. Tích hợp các thông tin cơ bản của công dân lên mã QR của thẻ CCCD, như: thông tin tiêm chủng, bằng lái xe, bảo hiểm y tế, hộ chiếu... và những thông tin khác theo yêu cầu, tạo thuận tiện cho công dân trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Với sự chỉ đạo sâu sát, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đợt cao điểm cấp thẻ CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân, huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện. Kết quả tiến hành thu nhận 5.434 hồ sơ CCCD, tổng số thẻ CCCD đã được cấp cho đến nay 76.382 thẻ. Tài khoản định danh mức độ 1: đã cấp 9.550 tài khoản, kích hoạt 5.199 tài khoản; Tài khoản định danh mức độ 2: đã cấp 7.324 tài khoản, kích hoạt 5.698 tài khoản. Từ đó góp phần thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan