Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trên 75.860 người tham gia bảo hiểm được xác thực và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thời gian qua, BHXH huyện Vĩnh Linh đã đẩy mạnh việc phối hợp cập nhật, bổ sung căn cước công dân/định danh cá nhân và hiệu chỉnh thông tin của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý.

Theo đó, BHXH huyện Vĩnh Linh chủ động tham mưu Tổ công tác Đề án 06 huyện ban hành Công văn số 01/TCT06-BHXH ngày 24/8/2023 về việc cập nhật, bổ sung căn cước công dân/định danh cá nhân và hiệu chỉnh thông tin của người tham gia BHXH, BHYT. Các đơn vị, UBND xã, thị trấn phối hợp cung cấp, cập nhật, bổ sung căn cước công dân/định danh cá nhân.

Đồng thời thiết lập hồ sơ để hiệu chỉnh thông tin thẻ BHYT trùng khớp với căn cước công dân/định danh cá nhân của người tham gia. Kết quả đến nay, tại huyện Vĩnh Linh, tổng số người tham gia BHXH, BHYT có căn cước công dân/định danh cá nhân đã được đồng bộ và xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là trên 75.860 người, đạt 92% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Tổng số người tham gia chưa được xác thực và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia có khoảng 6.310 người, chiếm 8%.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan