Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Số người tham gia BHYT cài đặt ứng dụng VssID đạt 47%

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, trong 9 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Linh đã tích cực phối hợp các địa phương, đơn vị trên địa bàn thực hiện hướng dẫn, cài đặt được 6.530 tài khoản VssID, đạt 100,4 kế hoạch đề ra.

Như vậy, tính đến nay, huyện Vĩnh Linh có 39.928 người tham gia BHYT đã cài đặt Ứng dụng bảo hiểm xã hội số- VssID, đạt tỷ lệ 47%. Trong đó, số người đã kích hoạt và sử dụng VssID là 15.436 người.

Bên cạnh đó, BHXH huyện Vĩnh Linh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ, xác thực số lượng người tham gia BHXH, BHYT do BHXH huyện quản lý với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư với tổng số 80.748 người, đạt tỷ lệ 97%.

Tuy vậy, số người đang tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn chưa được xác thực với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là 2.536 người với nhiều nguyên nhân.

Trong thời gian tới, BHXH huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VssID, tuyên truyền người dân sử dụng ứng dụng VssID trong khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đồng thời thu thập hình ảnh CCCD đối với những trường hợp sai thông tin giữa dữ liệu BHXH và dữ liệu dân cư để hiệu chỉnh thông tin người tham gia.

BBT

Bài viết liên quan