Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID

Thực hiện chỉ đạo của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về việc tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VneID, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, tập huấn ứng dụng VNeID cho cán bộ, công chức, viên chức biết và sử dụng có hiệu quả các tiện ích đang có trên ứng dụng VNeID và lan toả trong cộng đồng bao gồm 9 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1 và 16 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 2.

Các cơ quan, đơn vị triển khai rà soát và áp dụng các tiện ích, dịch vụ của ứng dụng VNeID vào tối ưu hoá các thủ tục hành chính liên quan, đem lại lợi ích cho người dân. Đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để đề nghị kết nối, tích hợp sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên ứng dụng VNeID nếu có nhu cầu.

* XEM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC 1, 2 TRÊN ỨNG DỤNG VNEID tại đây!

BBT

Bài viết liên quan