Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Công an huyện Vĩnh Linh: Ra quân thu nhận hồ sơ căn cước trên địa bàn

Thực hiện Công điện số 845/HT ngày 29/6/2024 của Công an tỉnh Quảng Trị về triển khai thực hiện Luật Căn cước trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 01/7/2024, Công an huyện Vĩnh Linh đã đồng loạt ra quân thu nhận hồ sơ căn cước trên địa bàn.

Công an huyện Vĩnh Linh thu nhận hồ sơ căn cước cho công dân vào sáng ngày 01/7/2024.

Trong thời gian qua, Công an huyện Vĩnh Linh đã cấp hơn 75 ngàn thẻ căn cước công dân, đạt tỉ lệ 100% công dân trong độ tuổi; cấp 31.000 tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 quy định những trường hợp phải thực hiện cấp thẻ căn cước bao gồm: những người bị mất thẻ căn cước công dân, bị hư hỏng, người đủ 25, 40, 60 tuổi (sinh trước tháng 7 các năm 1999, 1984, 1964). Các trường hợp khác, thẻ căn cước công dân vẫn còn giá trị sử dụng và không cần thiết phải đổi thẻ.

Ngoài ra, Luật Căn cước 2023 còn quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi có nhu cầu và giấy chứng nhận căn cước cho người Việt nam chưa xác định được quốc tịch.

Người dân đến điểm thu nhận căn cước tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Vĩnh Linh vào sáng ngày 01/7/2024.

Trong thời gian tới, Công an huyện Vĩnh Linh tiếp tục triển khai thu nhận Căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện các ngày làm việc trong tuần.

BBT

Bài viết liên quan