Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, Call Center

Thực hiện Công văn số 2033/UBND-NC, ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về điều chỉnh nhiệm vụ Đề án 06, trong đó giao bổ sung Công an tỉnh chủ trì thực hiện Mô hình “Triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua Ứng dụng VNeID, Call Center".

Để triển khai thực hiện mô hình, Công an tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các tiện ích về chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, như: tiện ích gửi phản ánh, kiến nghị về ANTT trên ứng dụng VNeID; tiện ích cập nhật, cảnh báo các thông tin, tin tức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; các tiện ích khác hỗ trợ, cung cấp các thông tin của công dân trên ứng dụng VNeID, như: tích hợp thông tin cá nhân từ CSDLQG về DC, thông tin về cư trú, thông tin thẻ CCCD...

Các đơn vị, địa phương tuyên truyền cho công dân biết việc tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn, hỗ trợ liên quan đến công tác cấp căn cước, cư trú, dữ liệu dân cư qua hệ thống tổng đài CALL CENTER (1900.0368) của Cục C06, Bộ Công an.

BBT

Bài viết liên quan