Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn huyện

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn; Hiệu trường các trường học trên địa bàn tuyên truyền và đẩy mạnh kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn.

UBND huyện yêu cầu địa phương, đơn vị khẩn trương kiểm tra rà soát, thống kê, cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc đơn vị quản lý chưa được kích hoạt tài khoản Định danh điện tử VneID phải thực hiện kích hoạt ngay trước ngày 30/5/2024 và xem đây là chỉ tiêu đánh giá xếp loại cán bộ cuối năm.

UBND huyện giao trách nhiệm cho Huyện đoàn Vĩnh Linh, Hội LHPN huyện phối hợp với lực lượng Công an các cấp “đi từng ngô, gõ từng nhà" tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích của định danh diện tử, vận động Nhân dân trên địa bàn đến thu nhận hồ sơ và hướng dẫn kích hoạt tài khoản Định danh điện tử.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho từng cán bộ, công chức, viên chức tuyên truyền vận động người dân tham gia kích hoạt tải khoản định danh điện tử; chỉ đạo lực lượng Công an xã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Công an huyện về mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện, chịu trách nhiệm đảm bảo 100% công dân trong độ tuổi trên địa bàn quản lý được kích hoạt tài khoản dịnh danh điện tử trước ngày 30/6/2024.

Các thành viên của Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ và Nhân dân thấy được lợi ích thiết thực khi được cấp tài khoản định danh điện tử để họ tham gia một cách tích cực. Tổ chức hướng dẫn tải, cài đặt ứng dụng VneID và kích hoạt tài khoản sau khi đã hoàn thành thu nhận đồng thời cập nhật thông tin, các loại giấy tờ vào ứng dụng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh từ đủ 14 tuổi thuộc đơn vị quản lý đến tại Công an cấp xã nơi đăng kí thường trú để thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử theo lịch thu nhận của các tổ công tác.

BBT

Bài viết liên quan