Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Nhằm tiếp tục đẩy nhanh quá trình áp dụng hóa đơn điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong việc sử dụng hóa đơn điện tử được nhanh chóng, thuận lợi; đồng thời nâng cao hiệu quả việc quản lý, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực bán lẻ, góp phần đẩy mạng công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, vừa qua, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan; các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Đối với các địa phương, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác phối hợp với Chi cục Thuế tại địa phương trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; phối hợp thực hiện kiểm tra, xử phạt các trường hợp cung ứng hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật thuế.

Các địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung triển khai hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền nói riêng, quy định về sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đồng thời thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

BBT

Bài viết liên quan