Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hưởng ứng Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội”

Hưởng ứng Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” do Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phát động, huyện Vĩnh Linh có 4 đơn vị tham gia với các tác phẩm, giải pháp được Ban Tổ chức đánh gia cao.

4 tác phẩm, giải pháp bao gồm : Ứng dụng trò chơi trực tuyến nhằm đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền trong sinh hoạt chi hội (Hội LHPN thị trấn Hồ Xá); Trang diễn đàn Hội LHPN xã Vĩnh Lâm; Giải pháp ứng dụng nền tảng Zoom Meeting nâng cao hiệu quả sinh hoạt hội viên (Hội LHPN xã Vĩnh Thái); Ứng dụng nền tảng họp trực tuyến Zoom Meeting trong chỉ đạo, điều hành chi hội (Hội LHPN xã Vĩnh Tú).

Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin  trong công tác tuyên truyền, hướng tới mục tiêu cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên. Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan