Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội hiểu và đồng thuận với chủ trương chuyển đổi hình thức chi trả chính sách an sinh xã hội từ bằng tiền mặt sang không dùng tiền mặt.

Đồng thời, đôn đốc các xã, phường, thị trấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc thu thập, cập nhật, xác thực thông tin đối tượng, thông tin tài khoản để phục vụ cho việc mở tài khoản, chi trả không dùng tiền mặt.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp với Công an tỉnh rà soát, xác thực, làm sạch dữ liệu thông tin người được hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường thực hiện việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản đối với số người đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện thủ tục cấp tài khoản chi trả các khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

BBT

Bài viết liên quan