Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thực hiện việc đổi giấy phép lái xe theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành Giao thông vận tải cấp là 1 trong 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ. Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đã ký Quy chế phối hợp với Bưu điện tỉnh; tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên bưu điện, hỗ trợ cài đặt phần mềm để triển khai thực hiện việc tiếp nhận thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp theo hình thức trực tuyến toàn trình đến tận các bưu cục cấp xã, huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

Người dân khi có nhu cầu đổi GPLX chỉ cần thao tác nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà hoặc đến cơ sở Bưu điện gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục đổi GPLX, được nhận kết quả tại nhà theo yêu cầu mà không cần đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện thủ tục hành chính này.

Ngoài ra khi thực hiện đổi GPLX theo hình thức trực tuyến sẽ được giảm mức phí là 20.000 đồng/GPLX theo quy định tại Thông tư số 63/2023/TT-BGTVT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (mức lệ phí đổi theo hình thức trực tiếp là 135.000 đồng/ GPLX, mức đổi theo hình thức trực tuyến toàn trình là 115.000 đồng/GPLX, thời gian thực hiện từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025).

Để góp phần tăng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đề nghị các địa phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền để người dân biết về lợi ích, thuận tiện của việc thực hiện DVC trực tuyến; đồng thời giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết của bưu cục cấp xã, huyện trên địa bàn.

BBT

Bài viết liên quan