Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội LHPN thị trấn Hồ Xá: Đạt giải Nhất tỉnh về Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội”

Ngày 2/7, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thị Tuyết cho biết, sau khi trãi qua nhiều phần thi, Hội LHPN thị trấn Hồ Xá đã xuất sắc đạt giải Nhất tỉnh Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” năm 2024.

Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” do Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phát động nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phong trào của phụ nữ. Đặc biệt tận dụng ưu thế của Internet, mạng xã hội nhằm khơi gợi tinh thần thi đua, phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ.

Tham gia cuộc thi có hàng chục sáng kiến, giải pháp đến từ các cơ sở Hội thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Riêng huyện Vĩnh Linh có 4 đơn vị tham gia, gồm: Hồ Xá, Vĩnh Lâm, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái.

Kết quả chung cuộc, đơn vị thị trấn Hồ Xá, đã dành giải Nhất với giải pháp “Ứng dụng trò chơi trực tuyến nhằm đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền trong sinh hoạt chi hội”. Ngoài ra, Hội LHPN thị trấn Hồ Xá còn nhận thêm giải được bình chọn nhiều nhất.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan