Kế hoạch chương trình - Huyện Vĩnh Linh

BÁO CÁO: V/v tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO9001:2015 năm 2023

QUY TRÌNH TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ

Đánh giá kết quả chấp hành luật, kỷ cương hành chính và thực hiện Đề án văn hóa công vụ 6 tháng đầu năm 2023

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có báo cáo đánh giá kết quả chấp hành luật, kỷ cương hành chính và thực hiện Đề án văn hóa công vụ 6 tháng đầu năm 2023.

KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Triển khai thực hiện mô hình điểm về Đề án 06

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa...

BÁO CÁO: Thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công quý I năm 2023

BÁO CÁO: Công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 xã Vĩnh Lâm

BÁO CÁO: Công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 xã Vĩnh Hòa

BÁO CÁO: Công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 xã Trung Nam

BÁO CÁO: Công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 thị trấn Hồ Xá

Tin đã đưa

« 1 2 3 »