Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2021- 2026

Chiều ngày 20/12/2022, HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 tiếp tục các nội dung còn lại và bế mạc kỳ họp.

Mở đầu phiên họp buổi chiều, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang đã phát biểu chỉ đạo với kỳ họp. Đồng chí ghi nhận kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực KT-XH năm 2022 nhờ sự năng động, sáng tạo, nổ lực cố gắng của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế như: nhiều địa phương “đánh rơi” tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; một số dự án phát triển kinh tế cho 3 xã miền núi hiệu quả chưa cao; đề án khoa học- công nghệ chưa nhiều…

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Quang phát biểu tại kỳ họp. 

Bước sang năm 2023- năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX với dự báo tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu HĐND huyện quán triệt chủ đề của năm là “Khơi dậy khát vọng- Tranh thủ thời cơ- Đẩy mạnh tăng trưởng” và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 để có những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, hợp lòng dân nhằm tạo sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo sau kỳ họp này, UBND huyện sớm có các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện, đề nghị cử tri tích cực giám sát hoạt động của HĐND, công tác điều hành của chính quyền các cấp nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Nội dung thảo luận, chất vấn, kỳ họp đã nghe nhiều ý kiến của đại biểu HĐND huyện về đánh giá kết quả thực hiện KT-XH năm 2022; chuyển ý kiến của cử tri với các nội dung về hoạt động HĐND, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý đất đai, xây dựng NTM, tái sản xuất nông nghiệp… tới UBND huyện và các ngành chức năng giải quyết.

Bế mạc kỳ họp, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 với mục tiêu tổng quát: Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư và sản xuất kinh doanh. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cũng cố QP-AN, bảo đảm TTATXH.

Một số chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đề ra như: Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 14-15%/năm, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5-6%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 16-17%, khu vực dịch vụ tăng 17-18%. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 23-24%; công nghiệp và xây dựng chiếm 31-32%; khu vực dịch vụ chiếm 45-46% trong tổng giá trị sản xuất.

Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 59- 60 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng trên 10%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong năm đạt từ 2.500- 2.600 tỷ đồng. Trồng mới khoảng 2.000- 2.100 ha rừng tập trung, khai thác từ 180.000-200.000 m3 gỗ rừng trồng.

Huyện cơ bản đạt chuẩn đạt 9/9 tiêu chí NTM; tăng 1- 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tăng 1 xã đạt chuẩn NTM; thêm 1 bản đạt chuẩn nông thôn mới, thêm 9- 10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xã Vĩnh Ô đạt 16- 17 tiêu chí, Vĩnh khê đạt 19 tiêu chí.

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường: Tạo việc làm mới cho 2.000- 2.200 lao động, trong đó đi xuất khẩu nước ngoài 160- 180 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 47%. Tốc độ phát triển dân số tự nhiên ở dưới mức 0,8%/năm. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắcxin.

Tỷ lệ nghèo đa chiều (bao gồm cả tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo) bình quân toàn huyện đến cuối năm 2023 giảm 0,5 - 1,0%. 142- 145/149 thôn, bản, khu phố; 113/113 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 97,5%.

Giữ vững 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học; 84,3% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 18,5% đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Giữ ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng 52%. Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý ở khu vực thành thị đạt 99%; ở khu vực nông thôn đạt 95,5%. Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh ở khu vực thành thị đạt 100%; ở khu vực nông thôn đạt 99,87%.

Kỳ họp cũng thông qua nhiều Nghị quyết, kế hoạch quan trọng, trong đó có Nghị quyết về Đồ án Quy hoạch và xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

BBT

Bài viết liên quan