Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ huyện Vĩnh Linh trong sạch, vững mạnh

Kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM). Trải qua bao gian khó, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân giành nhiều thắng lợi to lớn. Cùng với cả nước, cả tỉnh, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh cũng luôn tự hào bởi sức mạnh của đội ngũ đảng viên kiên trung, khát khao cống hiến, luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, Nhân dân lên trên hết, trước hết. Trong hành trình phát triển, xây dựng Đảng bộ TSVM luôn là mục tiêu kiên định của cả hệ thống chính trị và hơn 9 ngàn đảng viên cùng toàn thể cán bộ, Nhân dân trên quê hương lũy thép.

Khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Trải qua hai cuộc chiến tranh, đặc biệt là trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Vĩnh Linh đã phải trải qua muôn vàn gian khó, ước tính mỗi người dân phải ghánh chịu hơn 7 tấn bom đạn các loại. Vượt lên tất cả, các thế hệ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, tầng lớp Nhân dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường để bảo vệ Tổ quốc, thống nhất non sông. Bằng khát vọng dựng xây quê hương ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, những vết thương chiến tranh dần được hàn gắn, diện mạo quê hương đổi thay mạnh mẽ, đội ngũ đảng viên ngày càng lớn mạnh tạo thành một khối thống nhất vững tin dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng.

Bước sang thời kỳ đổi mới, với tinh thần “đảng viên đi trước”, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng hành cùng đất nước sau 37 năm đổi mới, dù phải đương đầu với rất nhiều thử thách, song Vĩnh Linh đã có bước tiến vượt bậc với những kết quả toàn diện, tích cực. Đến nay, huyện có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 2,89%. Các mặt văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển. Hệ thống giáo dục - đào tạo từng bước được quy hoạch, sắp xếp có chất lượng. Mạng lưới khám, chữa bệnh được đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển rộng khắp. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, củng cố... Những thành tựu nổi bật đó đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt, khẳng định vai trò và sức mạnh của Đảng, tiếp tục là tiền đề quan trọng để huyện Vĩnh Linh vững tin trên hành trình phát triển.

Từ 3 chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Vĩnh Linh được thành lập năm 1931, chỉ mới có 22 đảng viên, đến nay, toàn Đảng bộ có hơn 9 ngàn đảng viên, sinh hoạt tại 41 tổ chức cơ sở đảng. Hầu hết đảng viên có bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao trước Đảng, gương mẫu, đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đánh giá xếp loại, trung bình hằng năm có 89,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 14,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 87,3% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 21,8% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để có được đội ngũ đảng viên kiên trung, khát khao cống hiến, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, công tác chính trị, tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng được quan tâm. Các cấp ủy Đảng trên địa bàn luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, ban hành hướng dẫn sinh hoạt phù hợp; chú trọng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; cụ thể hóa các tiêu chí theo hướng thực chất, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, những năm gần đây, việc thực hiện Nghị quyết TW4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết đề ra, nhất là tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên từng bước đi vào chiều sâu, trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, nhiều gương điển hình, việc làm thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được xác định là khâu then chốt. Đảng bộ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan tâm thực hiện; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy được nâng lên đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đến nay, bộ máy hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vĩnh Linh cũng là điểm sáng trong công tác cán bộ với nhiều đổi mới, sáng tạo, điển hình như: chú trọng công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh.

Song song với đó, hoạt động kiểm tra, giám sát của đảng được tiến hành bảo đảm quy trình, quy định. Có những việc mới, việc khó, phức tạp, nhạy cảm, kéo dài, gây bức xúc xã hội đã được kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Kết quả kiểm tra, giám sát được công khai, minh bạch, tiếp tục củng cố niềm tin trong Nhân dân về tính nghiêm minh của Đảng và quyết tâm xây dựng Đảng bộ TSVM.

Nhìn lại hành trình đã qua, bài học kinh nghiệm sâu sắc mà Đảng bộ huyện Vĩnh Linh rút ra là luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nỗ lực xây dựng Đảng bộ TSVM, giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm, đảng bộ huyện Vĩnh Linh tiếp tục kiên định mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ thật sự TSVM. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ bằng các chương trình hành động được cụ thể hóa sát với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, không ngừng phát huy sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được cụ thể hóa, gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương và nghị quyết, kết luận Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...”.

Thực tế đã chứng minh những kết quả tích cực trong xây dựng Đảng bộ TSVM là nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển bền vững của huyện Vĩnh Linh những năm qua. Và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân” mãi mãi còn nguyên giá trị, là “kim chỉ nam” để Đảng bộ và Nhân dân huyện Vĩnh Linh noi theo, nỗ lực phấn đấu để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan