Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2024

Ngày 23/2/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối trên 149 điểm cầu với sự tham gia của hơn 17.129 đảng viên trong toàn tỉnh.

Tại điểm cầu huyện Vĩnh Linh, hội nghị có sự tham gia đầy đủ của các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; các xã, thị trấn...

Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú trực tiếp truyền đạt 2 chuyên đề chính gồm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, trong đó tập trung khái quát những vấn đề cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phòng, chống, tham nhũng. Quan điểm của Hồ Chí Minh về  Đảng "đạo đức, văn minh" thì cán bộ, đảng viên phải nói không với tham nhũng, quan điểm đề cao trách nhiệm nêu gương, sự trong sạch, liêm khiết của người đứng đầu.

Chuyên đề 2 về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với 3 nội dung chính: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Đảng ta lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Phương Nga- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan