Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 17/4/2024, Huyện ủy Vĩnh Linh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020- 2025 để báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; dánh giá tình hình KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý 1/2024; phương hướng, nhiệm vụ quý 2/2024.

Quý 1/2024, Huyện ủy Vĩnh Linh đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu đề ra từ đầu năm. Tình hình KT-XH, QP-AN giữ vững ổn định. Đặc biệt hoàn thành xây dựng NTM xã miền núi Vĩnh Ô,  đưa 3 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Quý 2/2024, huyện Vĩnh Linh xác định huy động mọi nguồn lực để tăng tốc hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM vào tháng 8/2024. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954 - 2024). Tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025- 2030. Chú trọng 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thông qua. Từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Nguyễn Trang - Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan