Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 10

Ngày 5/4/2024, Huyện ủy Vĩnh Linh phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 10, năm học 2023 - 2024. Dự lễ bế giảng có đồng chí Trần Nhật Quang - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh.

Sau hơn một năm học tập, nghiên cứu, 54 học viên là những cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành nội dung, chương trình học. Trong đó tập trung vào những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực.

Khóa học góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở. Từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Trang - Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan