Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Vĩnh Linh và Triệu Phong đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 13/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã chủ trì hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Triệu Phong và huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đồng thời là đơn vị tiếp nhận hồ sơ của các huyện trình xét công nhận nông thôn mới, thì hồ sơ năm 2023 đối với huyện Triệu Phong và năm 2024 đối với huyện Vĩnh Linh đã được UBND các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh tổ chức xây dựng đánh giá theo đúng quy định.

Hiện nay, UBND tỉnh cũng đã tiến hành công bố kết quả xây dựng nông thôn mới của 2 huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận ý kiến góp ý của Nhân dân; đồng thời đã gửi lấy ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, sau khi có báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong đối với việc đề nghị công nhận huyện nông thôn mới; Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có báo cáo giải trình, tiếp thu.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tham gia thảo luận, tập trung vào các giải pháp để tiếp tục hoàn thành, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, tham gia bỏ phiếu nhất trí đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong thời gian qua để các huyện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung hoàn thiện hồ sơ để trình cấp trên thẩm định theo quy định.

* Cùng ngày 13/5/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp thẩm định, xét công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên trong hội đồng thẩm định đã xem xét và cho ý kiến hồ sơ 5 xã đạt chuẩn NTM năm 2023 gồm: Vĩnh Khê (huyện Vĩnh Linh); Gio Hải, Gio Châu (huyện Gio Linh); Hải Khê, Hải An (huyện Hải Lăng) và 1 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2024 là xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh).

Thẩm định hồ sơ 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 gồm: Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Linh); Thanh An, Cam Thủy (huyện Cam Lộ); Triệu Phước (huyện Triệu Phong); Hải Hưng, Hải Phú, Hải Thượng (huyện Hải Lăng).

Theo kết quả khảo sát về lấy ý kiến hài lòng của người dân trong xây dựng NTM, tỷ lệ hộ gia đình được lấy ý kiến trả lời hài lòng chung với kết quả xây dựng NTM của các xã bình quân đạt trên 97%, đặc biệt 2 xã Triệu Phước và Hải Thượng đạt 100%. Các địa phương đã chủ động trong việc huy động các nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án, phát huy nội lực của người dân trong xây dựng NTM, đảm bảo không huy động quá sức dân, không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Tại cuộc họp, đại diện các Sở, ngành tham gia các ý kiến đề nghị các xã quan tâm bố trí kinh phí, tuyên truyền vận động người dân, lồng ghép các nguồn lực hoàn thiện các nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội, nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất, nhóm tiêu chí về văn hóa – xã hội – môi trường, nhóm tiêu chí về hệ thống chính trị.

UBND các huyện, xã đã giải trình làm rõ thêm đối với các tiêu chí, chỉ tiêu các sở ngành đánh giá chưa đạt, trong đó giải trình, làm rõ giải pháp hoàn thiện tiêu chí, lộ trình thực hiện; cam kết xây dựng kế hoạch thực hiện, bố trí nguồn lực của địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị các địa phương tiếp thu ý kiến các thành viên trong hội đồng thẩm định, quyết liệt trong việc duy trì và tập trung hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu như đã cam kết; tiến đến xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hướng đến những miền quê đáng sống, đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân.

Huyện Vĩnh Linh lưu ý đối với 2 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, cần tiếp tục lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để tiếp tục thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và nâng cao thu nhập, đời sống người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương; đồng thời kiểm tra kết quả thực hiện các cam kết của các địa phương đối với tiêu chí, chỉ tiêu phụ trách. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối NTM tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả duy trì và cam kết của các địa phương; báo cáo UBND tỉnh trong trường hợp không thực hiện như lộ trình cam kết đề ra để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

Kết quả, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất thông qua danh sách 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 và 2024.

Nguồn Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị

Bài viết liên quan