Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh hoàn thành xét tốt nghiệp THCS năm học 2022- 2023

Ngày 24/5/2023, các trường có cấp học THCS trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2022- 2023.

Trên cơ sở này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp THCS từ 16 trường học trong huyện.

Cụ thể, toàn huyện có 1.466 học sinh dự xét tốt nghiệp, trong đó tốt nghiệp 1.458 em đạt tỷ lệ 99,45%. Về xếp loại tốt nghiệp, số học sinh xếp loại giỏi đạt 29,63%, khá 44,58%, trung bình 25,79%.

Nhìn chung, chất lượng học sinh tốt nghiệp THCS năm học này có cao hơn, đạt  chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của năm học 2022-2023 đã đề ra. Đạt được kết quả này là nhờ các trường tích cực đổi mới sáng tạo trong quản lý điều hành, ứng dụng CNTT trong dạy và học. Đặc biệt là đổi mới hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

PV

Bài viết liên quan