Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Công nhận 3 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023

Vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành các Quyết định công nhận 3 thị trấn: Hồ Xá, Cửa Tùng và Bến Quan đạt đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023.

UBND huyện giao UBND thị trấn Hồ Xá, Cửa Tùng, Bến Quan chịu trách nhiệm tổ chức lễ công bố thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đồng thời có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo quy định.

BBT

Bài viết liên quan