Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, thời gian qua, Viện kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Vĩnh Linh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

VKSND huyện Vĩnh Linh phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử công khai theo hình thức trực tuyến.

Ngay từ đầu năm 2022, Viện KSND huyện Vĩnh Linh đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo các hướng dẫn của ngành cấp trên trong thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác khoa học, chặt chẽ. Hệ thống chỉ tiêu được xây dựng phù hợp với tình hình đơn vị. Lãnh đạo Viện KSND huyện cũng đã tập trung kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý, đảm bảo cân đối về số lượng kiểm sát viên và khối lượng công việc; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác giữa các bộ phận. Nhờ vậy, chất lượng công tác của cán bộ kiểm sát viên từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Trong năm, tỷ lệ hoàn thành công việc của đơn vị đạt 100%; tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành vượt mức đạt 85%; hoàn thành mục tiêu trước ngày 15/10/2022.

Thực hiện nhiệm vụ giải quyết nguồn tin về tội phạm, đơn vị đã thụ lý kiểm sát 67 nguồn tin; kiểm sát giải quyết 66 nguồn tin, đạt tỷ lệ 98,5%. Công tác kiểm sát khám nghiệm hiện trường, tử thi, phương tiện được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời ban hành 43 yêu cầu kiểm tra xác minh, 4 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 1 kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm, 1 yêu cầu thụ lý nguồn tin, 1 công văn yêu cầu chuyển hồ sơ xử lý hành chính đến cơ quan có thẩm quyền. 100% kiến nghị, yêu cầu được tiếp thu thực hiện.

Trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”. Đã thụ lý kiểm sát 50 vụ/55 bị can; phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra giải quyết 45 vụ/ 52 bị can, đạt tỷ lệ 90%; 100% các vụ án đều được giải quyết đúng thời hạn và có yêu cầu điều tra. Đồng thời ban hành 03 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm; 2 kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm; 1 yêu cầu khởi tố bị can. 100% các trường bắt bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và gia hạn tạm giữ đều có Kiểm sát viên trực tiếp ghi lời khai; 100% các trường hợp tạm giữ đều khởi tố hình sự. Việc xác định địa điểm, thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường được tổ chức chặt chẽ nhằm củng cố chứng cứ để có đường lối giải quyết vụ án đúng đắn. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 6 vụ án/9 bị can làm án trọng điểm; áp dụng thủ tục rút gọn đối với 01 vụ án; thực hiện số hóa hồ sơ 20 vụ. Không có án đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội hay do miễn trách nhiệm hình sự nhưng không đúng quy định của pháp luật. Không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung hay trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Việc kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định, đảm bảo phân loại, xử lý chính xác, đúng thẩm quyền và giải quyết dứt điểm số đơn đã thụ lý; không để tồn đọng, quá hạn, kéo dài.

Với mục tiêu “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, kiểm sát viên tham gia phiên tòa có sự chuẩn bị chu đáo từ đề cương xét hỏi, luận tội, đề cương tranh luận; nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án và xử lý tốt những tình huống phát sinh tại phiên tòa, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng cao. Trong năm 2022 đã tổ chức 16 phiên tòa rút kinh nghiệm; lãnh đạo trực tiếp xét xử vụ án 9 phiên tòa. Phối hợp với Tòa án tổ chức 04 phiên tòa trực tuyến do các lãnh đạo đơn vị trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử để rút kinh nghiệm cho đội ngũ Kiểm sát viên; 04 phiên tòa lưu động. Các phiên tòa rút kinh nghiệm được đơn vị lựa chọn kỹ càng, đảm bảo đúng điều kiện, thực hiện việc rút kinh nghiệm một cách thực chất, hiệu quả.

Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng được đơn vị thực hiện có chất lượng thông qua các hình thức nói chuyện tư vấn, diễn đàn, chương trình ngoại khóa, phiên tòa giả định... tại các trường học và địa điểm cộng đồng. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức của VKSND huyện Vĩnh Linh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Đơn vị đã chọn xã Vĩnh Hà làm điểm đến trong các hoạt động nhân đạo về học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ chính quyền xã hoàn thành tiêu chí về an ninh trật tự trong kế hoạch xây dựng Nông thôn mới.

Nhiệm vụ thời gian tới, Viện KSND huyện Vĩnh Linh tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong việc điều tra, xét xử vụ án, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, công bằng.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan