Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về IUU

Ngày 22/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản yêu cầu các xã Kim Thạch, Vĩnh Thái và thị trấn Cửa Tùng tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển thủy sản bền vững, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đến toàn thể cán bộ và người dân một cách thường xuyên, hiệu quả.

Các địa phương theo dõi và quản lý chặt chẽ hoạt động các tàu cá trên địa bàn, ngăn ngừa không để các tàu cá vi phạm hoạt động khai thác trên vùng biển nước ngoài. Quản lý số tàu cá phát sinh trên địa bàn do đóng mới, mua, bán không đúng quy định, không để phát sinh tàu cá đóng mới khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông báo cho tất cả các chủ tàu cá, thuyền trưởng ở vùng biển cửa lạch đưa tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên vào các cảng cá để bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác, riêng đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải cập cảng cá chỉ định. Thuyền trưởng phải thông báo ít nhất trước 1 giờ khi tàu cá vào cập, rời cảng cho tổ chức quản lý cảng cá. Yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên thực hiện nghiêm việc ghi, nộp nhật ký và báo cáo khai thác thủy sản theo quy định.

Đồn Biên phòng Cửa Tùng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 100% tàu cá xuất, nhập lạch và hoạt động trên biển; kiên quyết không cho ra khơi các tàu cá không đủ điều kiện; tổ chức tuyên truyền và triển khai kiểm tra, xử lý để các tàu cá trên địa bàn chấp hành đúng các quy định.

BBT

Bài viết liên quan