Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Ngày 7/11/2023, huyện Vĩnh Linh có Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2023.

Trong thời gian này, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới; tổ chức các cuộc hội thảo, hội thi, gặp, tọa đàm, đối thoại, trao đổi về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2023.

Các địa phương, đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới; huy động các nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn... Đồng thời tăng cường tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn huyện.

BBT

Bài viết liên quan