Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Vĩnh Linh cho biết, tính đến tháng 10/2023, có 5.400 người/51.595 người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ bao phủ trên 12,8%. So với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra, tỷ lệ này vượt 2,8%.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, BHXH huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân các nội dung liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện như: Đối tượng tham gia, địa điểm, thủ tục tham gia, mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi và mức hưởng.          

Tham gia BHXH tự nguyện, người dân không chỉ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực như: có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí để đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động; người thân được nhận chế độ tử tuất khi chẳng may người tham gia qua đời.

Những kết quả đạt được cho thấy, chính sách BHXH tự nguyện đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân của Đảng, Nhà nước.

Để đạt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 35%, thời gian tới, BHXH huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động được nhiều người tham gia mới, đặc biệt thường xuyên gọi điện hoặc đến tận nhà người dân khi họ chuẩn bị đến kỳ đóng nộp để người dân tin tưởng và tiếp tục tham gia, đảm bảo phát triển BHXH tự nguyện một cách bền vững.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan