Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Giữ gìn, phát huy nét đẹp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Vĩnh Linh trở thành hoạt động thường niên, là dịp để Nhân dân gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, chia sẻ về cuộc sống hằng ngày. Ngày hội có ý nghĩa quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh

Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ban hành ngày 1/8/2003 đã lấy ngày 18/11 hằng năm là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi năm, Ngày hội đều được cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với phương châm vui tươi, trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Ngày hội được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư. Quá trình triển khai, nhiều địa bàn đã sáng tạo, linh hoạt trong cách thức tổ chức, lựa chọn chủ đề của Ngày hội bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Vào dịp này, nhiều địa phương phát động các phong trào thi đua như: Xây dựng mô hình gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhờ đó, nhiều tập tục lạc hậu được xóa bỏ, việc xây dựng nếp sống văn hóa chuyển biến tích cực. Đến nay, có 142/149 thôn, bản, khu phố được công nhận văn hóa, đạt 95,3%; 113/113 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Ngời, Trưởng thôn Công Ba, xã Vĩnh Hà chia sẻ: “Ngày hội của thôn có cả phần lễ và hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; thực hiện theo phương châm “Lấy sức dân để lo cuộc sống cho dân”; cùng nhau “góp công, góp của” chuẩn bị những “bữa cơm đoàn kết”, người dân có cơ hội trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống, từ đó thấu hiểu nhau hơn, nâng cao tinh thần đoàn kết. Để hoàn thành mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới, vào ngày hội, thôn vận động con em địa phương ở mọi miền đất nước chung tay xây dựng quê hương. Nhờ đó, nhà văn hóa thôn được xây dựng đạt chuẩn, các trục đường giao thông nội thôn, liên thôn đều đã cứng hoá 100%, góp phần đưa xã nhà về đích nông thôn mới vào năm 2021”.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Vĩnh Linh Vũ Văn Phong cho biết, trong 20 năm, 100% khu dân cư trong toàn huyện tổ chức ngày hội, tạo không khí đầm ấm, vui tươi, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đã tặng hàng nghìn suất quà; trao kinh phí xây dựng, sửa chữa hơn 200 công nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của Ngày hội

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Linh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần tích cực gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng; động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh. Hai thập kỷ trôi qua, Ngày hội đã góp phần tích cực gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Vĩnh Linh Vũ Văn Phong nêu kinh nghiệm tổ chức Ngày hội, đó là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành.

Cán bộ mặt trận phải phát huy vai trò tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và phối hợp chặt chẽ giữa ban công tác mặt trận với trưởng thôn, tổ dân phố trong việc tổ chức Ngày hội để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, tạo động lực, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của mỗi cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp kịp thời tuyên dương khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt, sáng tạo, đổi mới trong tổ chức.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, ý nghĩa của Ngày hội, MTTQ huyện Vĩnh Linh chỉ đạo MTTQ các cấp gắn kết chặt chẽ việc tổ chức ngày hội với phát động, sơ kết, tổng kết các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH của địa phương. Đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Sau khi tổ chức có đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo và khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Cũng theo Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Vĩnh Linh Vũ Văn Phong, thời gian tới Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục tham mưu tổ chức các đoàn công tác của huyện tham dự Ngày hội Đại đoàn kết ở các địa bàn để động viên, khích lệ đồng thời nắm bắt tình hình, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân ở cơ sở. Trong đó chú trọng những địa bàn dân cư khó khăn, xa trung tâm, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cùng với đó chỉ đạo MTTQ các cấp tổ chức Ngày hội phát huy sự sáng tạo phù hợp tình hình thực tế của mỗi địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của Ngày hội. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn, chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức cho cán bộ mặt trận cơ sở để Ngày hội thực sự vui tươi, ý nghĩa.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan