Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý chất lượng nước sông Sa Lung

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các Sở ngành liên quan và UBND huyện Vĩnh Linh vào ngày 23/10/2023 về công tác quản lý chất lượng nước sông Sa Lung.

Nhà máy cao su Đức Hiền nằm sát sông Sa Lung.

Sông Sa Lung có vai trò tưới tiêu, điều tiết nguồn nước, sản xuất và sinh hoạt cho người dân trên địa bàn các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn; vùng thượng nguồn cấp nước phục vụ sinh hoạt cho thị trấn Bến Quan và một phần khu dân cư xã Vĩnh Hà với lưu lượng 2.000m3/ngày đêm.

Tuy nhiên, hiện nay nguồn nước sông Sa Lung đang bị ô nhiễm cục bộ do các hoạt động sản xuất công nghiệp của các nhà máy, chăn nuôi khu vực dọc hai bên sông. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đã xử lý vi phạm về lĩnh vực môi trường đối với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã có những giải pháp khắc phục, sửa chữa hệ thống xử lý môi trường, tuy nhiên việc phát hiện, đề xuất xử lý của các ngành, địa phương còn chậm, không quyết liệt, dẫn đến tình trạng ô nhiễm kéo dài, nhân dân bức xúc.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là thu hút đầu tư nhưng không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Vì vậy, cần xử lý nghiêm những doanh nghiệp không chấp hành quy định bảo vệ môi trường, để xảy ra tình trạng ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và đời sống của người dân.

Việc để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nước trên sông Sa Lung thời gian dài, nhưng việc phát hiện và tìm ra nguyên nhân ô nhiễm chậm, không xử lý triệt để, gây bức xúc trong nhân dân là trách nhiệm quản lý nhà nước của các ngành chức năng, địa phương liên quan.

Để tăng cường kiểm soát nguồn thải, giám sát chất lượng nước sông, đánh giá đầy đủ và đưa ra giải pháp bảo vệ nguồn nước sông Sa Lung, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn tỉnh; đặc biệt phải khẩn trương tập trung thực hiện các giải pháp bảo vệ nước sông Sa Lung theo văn bản chỉ đạo của tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phát động các phong trào, hoạt động cụ thể thiết thực về bảo vệ tài nguyên môi trường, nhất là tài nguyên nước nhằm bảo vệ và hồi sinh các dòng sông trên địa bàn tỉnh nói chung, sông Sa Lung nói riêng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đánh giá tổng thể nguồn thải trên lưu vực sông Sa Lung, đánh giá sức chịu tải và đề xuất giải pháp quản lý bền vững môi trường nước sông Sa Lung; đề xuất giải pháp lắp đặt các trạm quan trắc tự động trên sông Sa Lung. Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy chế biến mủ cao su- Công ty TNHH MTV Đức Hiền, Nhà máy sản xuất giất- Công ty Cổ phần Bắc Trung bộ, Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty TNHH MTV Trần Dương và một số cơ sở khác có xả thải ra sông Sa Lung...

Sở NN&PTNT rà soát quy hoạch khu vực nuôi tôm, thực hiện quan trắc chất lượng nước; hướng dẫn hộ dân thực hiện lấy nước ao nuôi, xử lý nước thải đúng quy trình.

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác trinh sát, đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xả nước thải trái pháp luật vào môi trường; đồng thời kiểm tra trách nhiệm các ngành và địa phương để xảy ra ô nhiễm sông Sa Lung.

UBND huyện Vĩnh Linh và các xã trong lưu vực sông Sa Lung tiếp tục kiểm tra, giám sát nguồn thải từ hoạt động chăn nuôi quy mô trang trại vừa và nhỏ, nuôi trồng thủy sản trên lưu vực sông Sa Lung; phối hợp với các đơn vị kịp thời thông tin đến người dân về kết quả quan trắc chất lượng nước sông Sa Lung, quan trắc chất lượng nước đầu vào của các khu vực nuôi tôm.

BBT

Bài viết liên quan