Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kết quả thực hiện Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển năm 2023

Huyện Vĩnh Linh hiện có 381 tàu cá; trong đó 6 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, 108 tàu có chiều dài từ 6m trở lên đến dưới 15m, còn lại là tàu có chiều dài dưới 6m.

Năm 2023, thực hiện Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh mới có 3 tàu được hỗ trợ đóng mới được trạng bị đẩy đủ trang thiết bị theo quy định; 3/6 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; 100% tàu cá có sử dụng điện thoại di động để liên lạc.

Riêng đối với quy định tàu thuyền hoạt động ở vùng ven bờ đối với tàu thuyền có công suất dưới 20CV ở vùng biển bãi ngang trang bị 1 thiết bị thu phát thoại vô tuyến sóng cực ngắn (VHF), ngư dân thấy không phù hợp với thực tế nên chưa trang bị. Đối với quy định có phao phát tín hiệu báo nạn qua hệ thống thông tin vệ tinh, các tàu ở huyện Vĩnh Linh chưa trang bị.

Để thực hiện tốt Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị, trong thời gian tới huyện Vĩnh Linh tiếp tục huy động nguồn vốn trong dân và nguồn khác để đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cấp tàu thuyền, tăng thêm ngư lưới cụ đảm bảo cho việc khai thác vùng biển khơi. Tăng cường trang thiết bị hàng hải hiện đại phục vụ thuận lợi cho việc khai thác thủy sản như: máy định vị, máy đàm thoại tầm xa, máy dò cá, máy giám sát hành trình… Tăng cường tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn luật có liên quan. Đặc biệt trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU…

BBT

Bài viết liên quan