Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thẩm tra mô hình thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên tại huyện Vĩnh Linh

Ngày 22/11/2023, tại huyện Vĩnh Linh, Đoàn thẩm tra của tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện và duy trì mô hình thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên tại thôn An Đông, Thôn Đông và Thủy Trung, xã Kim Thạch. Tham gia có đồng chí Nguyễn Hương Chương-  Chi Cục phó, Chi cục Dân số tỉnh; các thành viên trong Ban Chỉ đạo công tác Dân số tỉnh;  Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển huyện Vĩnh Linh.

Năm 2023, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết 45/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn 2030 và 3 thôn An Đông, Thôn Đông và Thủy Trung thuộc xã Kim Thạch được nhận khen thưởng 3 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên với trị giá mỗi thôn 30 triệu đồng để xây dựng, mua sắm các công trình phúc lợi phục vụ cho cộng đồng.

Trên toàn huyện, từ năm 2004 đến nay đã có 48 thôn được UBND tỉnh 72 lần tặng Bằng khen về thành tích 3 năm, 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên theo Nghị quyết 06, 11 và 45 của HĐND tỉnh.

Phát biểu kết thúc đợt thẩm tra, đồng chí Nguyễn Hương Chương đề nghị trong thời gian tới ngành dân số huyện Vĩnh Linh phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được, là lá cờ đầu trong việc xây dựng và giữ vững mô hình thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục phát động xây dựng thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên để các gia đình có điều kiện về thời gian, sức khoẻ, kinh tế nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Công tác xây dựng đời sống văn hoá, các thiết chế văn hóa luôn được quan tâm thực hiện, phong trào thể dục thể thao, văn nghệ diễn ra sôi nổi; chính trị - an ninh quốc phòng được giữ vững, ổn định, không có tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn; tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt hơn, qua đó góp phần vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ngô Thị Tố Nga

Bài viết liên quan