Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Triển khai đăng ký NVQS và phúc tra, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2025

Trong thời gian từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2024, huyện Vĩnh Linh sẽ tiến hành đăng ký nghĩa vụ quân sự và phúc tra, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2025.

Trong đó, đối tượng thuộc diện đăng ký NVQS là nam công dân đủ 17 tuổi trong năm (sinh năm 2007) và công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ chưa đăng ký NVQS; công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân được Chính phủ quy định cụ thể tại Chương II Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016.

Còn đối tượng thuộc diện phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ là nam công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; riêng công dân được đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi tính đến thời điểm nhập ngũ (tháng 02/2025).

UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức đăng ký, phúc tra đúng quy trình, bảo đảm đúng đối tượng để quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi từ 18 đến 27 sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở cho việc thực hiện các bước của công tác tuyển quân năm 2025 và những năm tiếp theo đạt chất lượng, hiệu quả.

BBT

Bài viết liên quan