Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Dân số/KHHGĐ năm 2024

Công tác Dân số/kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu, là yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Giữa dân số và phát triển kinh tế- xã hội luôn có mối quan hệ biện chứng, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Muốn tăng trưởng kinh tế thì yếu tố đầu tiên phải là con người và phải là con người có sức khỏe và trí tuệ.

Chính vì điều đó, trong thời gian qua huyện Vĩnh Linh đã triển khai nhiều giải pháp, xây dựng nhiều mô hình truyền thông, vận động nhằm thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xây dựng quy mô “Mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền, trách nhiệm trong việc sinh con, nuôi dạy con tốt.

Tuy nhiên, về Dân số/KHHGĐ vẫn là thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của của địa phương như: viêm nhiễm đường sinh sản cao, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên cao, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong đội tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai còn thấp, tình trạng tảo hôn vẫn còn diễn ra, tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh thấp, chất lượng dân số chưa cao.

Vì thế, hàng năm ngành Dân số luôn tổ chức các đợt Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Dân số/KHHGĐ đến tận người dân với nhiều nội dung phong phú, đa dạng để từng bước nâng cao sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ nói riêng và chất lượng dân số nói chung.

Năm 2024, chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Dân số/KHHGĐ được triển khai tại 7 xã trên địa bàn huyện và Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện cùng với cán bộ Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe- Trung tâm Y tế huyện sẽ giám sát trước, trong và sau chiến dịch.

Chiến dịch năm nay được tổ chức trong 2 đợt. Trong đó, đợt 1 tổ chức từ ngày 21/5 đến ngày 13/6 như sau: Vĩnh Thái ngày 21- 22/5; Kim Thạch ngày 23- 24/5; Vĩnh Ô ngày 27- 28/5; Vĩnh Hà ngày 29- 30/5; Vĩnh Khê ngày 3- 4/6; Vĩnh Thủy ngày 06- 07/6 và Vĩnh Lâm ngày 12- 13/6.

Thông qua các đợt chiến dịch để cung cấp thông tin về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới đến các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể người dân trên địa bàn. Khám, chăm sóc sức khỏe sinh sản, điều trị các bệnh phụ khoa và đối tượng được tư vấn lựa chọn, thực hiện biện pháp tránh thai phù hợp với bản thân mình, hỗ trợ test via để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Đặc biệt thông qua chiến dịch để cung cấp thông tin, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cho đối tượng là nam, nữ thanh niên sắp kết hôn, tư vấn sàng lọc phát hiện các khiếm khuyết thai nhi cho phụ nữ đang mang thai để nâng cao hiểu biết từng bước nâng cao chất lượng giống nòi.

Vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng dân số để đảm bảo hạnh phúc cho mỗi người, mỗi gia đình và xã hội, Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện Vĩnh Linh kêu gọi các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, chung tay cùng ngành Dân số huyện để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của đợt ra quân Chiến dịch nhằm hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm 2024.

Ngô Thị Tố Nga

Bài viết liên quan