Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quan tâm đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Xuất khẩu lao động được xem là một trong những giải pháp “cứu cánh” của hoạt động phát triển kinh tế- xã hội của nhiều địa phương, nhiều hộ gia đình ở huyện Vĩnh Linh. Xuất khẩu lao động không chỉ tăng thu nhập, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động, mà còn góp phần giáo dục tác phong công nghiệp cho người lao động, tác động tích cực đến công tác chuyển dịch cơ cấu lao động.  

Quý I/2023, trên địa bàn huyện có 58 lao động tham gia xuất khẩu lao động tại các thị trường: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Lào... Trong đó, Nhật Bản tiếp tục là thị trường có người lao động đi xuất khẩu đông nhất với số lượng 25/55 người. Theo đánh giá từ Phòng LĐTBXH huyện Vĩnh Linh, những năm gần đây, Nhật Bản là một trong những thị trường lao động có điều kiện làm việc và thu nhập tốt nhất, được người lao động ưa thích. Trung bình cứ 1 lao động xuất khẩu sang làm việc tại các nước này có thu nhập khoảng từ 20-40 triệu đồng/ tháng.

Để nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu lao động, thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tăng cường sự giám sát, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất khẩu lao động nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro do xuất khẩu lao động mang lại. Phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa ngành LĐTBXH và Công an trong việc phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất khẩu lao động. Kiên quyết loại trừ các doanh nghiệp, cá nhân không đủ điều kiện, thiếu thủ tục pháp nhân trong hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn...

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan