Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai

Nhằm chủ động ứng phó khi mùa mưa bão đang đến gần, Hội CTĐ phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Vĩnh Linh xây dựng Kế hoạch tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai năm 2023.

Nội dung khoá tập huấn gồm các phần: mô hình tổ chức và hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; giới thiệu tổng quan về thiên tai và những hoạt động chính trong giai đoạn phòng ngừa; một số kỹ năng chuẩn bị ứng phó thiên tai; một số kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.

Thông qua khoá tập huấn, lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và nhất là lực lượng xung kích cấp xã được trang bị những hiểu biết, kỹ năng cơ bản về phòng, chống thiên tai. Đặc biệt bồi dưỡng kiến thức, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản tại cộng đồng. Đồng thời nêu cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý, tổ chức hiệu quả hoạt động của Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Các đơn vị tham gia khoá tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai huyện Vĩnh Linh năm 2023 gồm có thị trấn Cửa Tùng và 3 xã Vĩnh Thuỷ, Hiền Thành, Kim Thạch.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan