Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đại hội Mặt trận xã Kim Thạch nhiệm kỳ 2024- 2029

Ngày 29/3/2024, xã Kim Thạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024- 2029.

Đánh giá nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã Kim Thạch đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, chương trình công tác Mặt trận và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Nổi bật, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã vận động Nhân dân hiến hàng ngàn mét đất để chỉnh trang nông thôn; hàng năm duy trì hội thi “Làng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Đến nay, toàn xã có 20 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

Việc xây dựng Quỹ Vì người nghèo đạt kết quả cao. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận xã Kim Thạch đã quyên góp được trên 237 triệu đồng, vượt chỉ tiêu huyện giao; tổ chức trao 700 suất quà có tổng trị giá 210 triệu đồng, xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết, đồng thời hỗ trợ nhiều hộ gia đình trên địa bàn gặp hoàn cảnh khó khăn.

Phương hướng nhiệm kỳ 2024- 2029, Mặt trận xã Kim Thạch xác định tiếp tục thực hiện tốt chức năng của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận xã Kim Thạch cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm không ngừng củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận, thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, thúc đẩy sự phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN của địa phương.

BBT- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan