Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Ông Lê Anh Minh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 9/7/2024, tại kỳ họp lần thứ 9, khoá VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, HĐND thị trấn Hồ Xá đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá. Kết quả, với 27/27 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, ông Lê Anh Minh - HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vĩnh Linh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Linh đã có thông báo thống nhất chủ trương tiến hành quy trình nhân sự nguồn từ nơi khác, để điều động ông Lê Anh Minh - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng đến công tác tại thị trấn Hồ Xá, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ thị trấn Hồ Xá nhiệm kỳ 2020- 2025, giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp, Bí thư Huyện uỷ Trần Nhật Quang đã chúc mừng tân Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá Lê Anh Minh. Đồng thời mong muốn ở vị trí công tác mới, ông Lê Anh Minh sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, luôn nêu cao ý chí tự học, tự rèn luyện để cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ thị trấn Hồ Xá khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan