Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và tăng cường phòng, chống dịch bệnh động vật cuối năm 2022, đầu năm 2023

* XEM NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan