Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn tại cuộc họp triển khai các nội dung, nhiệm vụ về xây dựng Đề án bố trí ổn định dân cư từ nơi nguy cơ sạt lở đến tập trung tại vùng Cù Bạc, xã Vĩnh Ô

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan