Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn huyện

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan