Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Tài chính - Kế toán các xã, thị trấn thuộc UBND huyện, đợt 1 năm 2023

* XEM NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan