Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng cho chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao năm 2022 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

* XEM NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan