Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng Đồng Cát, thôn Nam Phú, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 1)

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan