Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Xác định thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, tiến hành thường xuyên, liên tục

Các cấp, các ngành, các địa phương cần xác định việc triển khai thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị trong triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” năm 2023.

Tỉnh Quảng Trị đề ra mục tiêu trong năm 2023: tối thiểu 80% TTHC của địa phương đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ít nhất có 60% tổng số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ tối thiểu đạt 30%.

Tiến hành số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có gia trị sử dụng đối với cấp tỉnh tối thiểu đạt 70%, cấp huyện tối thiểu đạt 60% và cấp xã tối thiểu đạt 55% trong năm 2023.

Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 70%; tổ chức chi trả qua tài khoản cho 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử… từ ngân sách nhà nước...

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện Đề án 06 phải có trọng tâm, trọng điểm, dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, đảm bảo phương châm dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

BBT

Bài viết liên quan