Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Lựa chọn sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn huyện năm 2023

Ngày 6/9/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục lựa chọn các sáng kiến CCHC để áp dụng nhân rộng trên địa bàn.

 

 

 

Bài viết liên quan