Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chính thức vận hành bản nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên toàn tỉnh

Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đây là hệ thống được tạo thành trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Theo thông báo của Văn phòng UBND tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành bản nâng cấp chính hoạt động chính thức trên toàn tỉnh thời gian bắt đầu áp dụng kể từ 7 giờ ngày 13/5/2024.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh bản nâng cấp có địa chỉ tên miền thống nhất truy cập là https://dichvucong.quangtri.gov.vn; tên miền truy cập riêng cho  cán bộ, công chức là https://motcua.quangtri.gov.vn sẽ được chuyển đổi qua giao diện, tính năng mới.

Đồng thời sẽ dừng việc tiếp nhận, thanh toán trực tuyến, xuất biên lai điện tử trên Cổng dịch vụ công và Phần mềm Một cửa điện tử tỉnh theo hệ thống cũ kể từ 17 giờ ngày 10/5/2024 để thực hiện cấu hình chuyển đổi qua hệ thống mới.

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị trước thời điểm 17 giờ ngày 10/5/2024: Cán bộ Một cửa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát các hồ sơ chờ tiếp nhận và đảm bảo hoàn  thành việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trực tiếp trên Hệ thống cũ.

Đối với các hồ sơ cần thu phí, lệ phí, thực hiện hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thành thanh toán trực tuyến trên hệ thống cũ. Đối với các hồ sơ đã thu phí, lệ phí, đảm bảo hoàn thành việc xuất biên lai điện tử trên hệ thống cũ.

Đối với hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến và cần trả bổ sung hồ sơ, cán bộ Một cửa thực hiện chức năng trả không giải quyết và ghi rõ lý do, đồng thời liên hệ tổ chức, cá nhân để hướng dẫn nộp bổ sung trên hệ thống mới…

BBT

Bài viết liên quan