Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/02/2023 về khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính và chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ huyện Vĩnh Linh năm 2022

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan