Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

9 tháng đầu năm tạo việc làm mới cho 1.830 lao động

Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn huyện Vĩnh Linh đã tạo việc làm mới cho 1.830 lao động. Trong đó, lao động trong tỉnh 1.220 người, lao động ngoài tỉnh 497 người, lao động đi làm việc ở nước ngoài 113 người.

Nghề may đang thu hút nhiều lao động ở huyện Vĩnh Linh.

Đạt được kết quả này là nhờ trong thời gian qua, các địa phương, đơn vị liên quan đã thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn, như: đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS ngành ngư nghiệp, đi học và làm việc tại tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam, đi xuất khẩu lao động ở các nước.

Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành danh sách đối tượng có nhu cầu vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 7/3/2022 của Chính phủ với 373 người, tổng nhu cầu vốn gần 43 tỷ đồng.

Trong 3 tháng cuối năm 2022, huyện Vĩnh Linh tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, tư vấn về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; tổ chức kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm.

Được biết, năm 2022, huyện Vĩnh Linh đặt chỉ tiêu tạo việc làm mới cho từ 1.800 đến 2.000 lao động, trong đó đi xuất khẩu lao động nước ngoài từ 130 đến 150 người.

PV

Bài viết liên quan