Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh có trên 510 hécta đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

Thống kê đến nay, tại huyện Vĩnh Linh có 14/18 xã, thị trấn có đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, còn gọi là đất 5% với tổng diện tích trên 510 hécta. Trong đó, một số địa phương có diện tích đất 5% lớn như: Vĩnh Hòa gần 90,4 hécta, Kim Thạch 85 hécta, Vĩnh Sơn 60 hécta, Hồ Xá 35,2 hécta… 4 xã, thị trấn Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà và Bến Quan không có quỹ đất 5%.

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cho thuê đất công ích 5% thông qua hình thức đấu giá, ký hợp đồng cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa phương; thời gian thuê đất không quá 5 năm. Hầu hết các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 5% cho thuê để trồng lúa, màu và nuôi trồng thủy sản.

Trong những năm qua, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, huyện Vĩnh Linh tăng cường công tác quản lý nhà nước thông qua công tác lãnh đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích đất công ích tại các địa phương; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thống kê diện tích đất 5% đến từng thửa đất để tổ chức quản lý, sử dụng theo đúng quy định.        

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích đất công ích trên địa bàn, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp sử dụng đất công ích sai mục đích; chấm dứt hợp đồng ký không đúng thời gian và không đúng đối tượng theo quy định; có biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, cho thuê lại, chuyển đổi mục đích sử dụng đất công ích trái pháp luật gây thất thu cho ngân sách.

PV

Bài viết liên quan